J

SS Johan de Witt PFRH/PFJ/PFDM 27 Juli 1920 – 15 December 1948

smn1447smn1448
SS Johan de Witt PFRH/PFJ/PFDM 27 Juli 1920 – 15 December 1948.
Bouworder: 22-11-1915 NV Nederlandsche Scheepsbouw Mij., Amsterdam.
Bouwnummer: 150.
Aanbesteding: f. 8.980.122,-
Afmetingen: 482,o'(146,92) x 59,0′(17,98) x 30,0′?/38,0(9,14?’/11,60) In 1933, 506,2′(154,29) x 59,0′(17,98) x 30,0?/38,0′(9,14?/11,60)
Meting: 10.519(b); 6.300(n); 8.465(D); ..(bs); geen (DT). In 1933 10.474(b); 6.105(n); 7.762(D); 243.000cft (bs); geen (DT)
Machines: 6 x 3ES3; NV Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel, Amsterdam, 2 x 3 cilinder TE-Machines.
Verm.Snelh.: 2 x 3.500 ipk, 2 schroeven, 15,5 kn. In 1933 2 x ..ipk, 2 schroeven, 17 kn.
Bunkers: 1.908 SO/78.
Type: Passagierschip, HDK, YGK, en SDK, 6 ruimen, 4 luikhoofden, 10 waterdichteschotten. Was het eerste schip van de SMN met kruiser-achtersteven.
Accomm.: 188 1e klasse met 25 kinderkooien, 123 2e klasse, 36 3e klasse, 42 4e klasse, 240 B. In 1924, 197 1e klasse met 25 kinderkooien, 120 2e klasse, 36 3e klasse, 42 4e klasse. 1933, 105 1e klasse met 22 kinderkooien, 150 2e klasse met 5 kinderkooien, 151 2e klasse met 5 kinderkooien, 46 3e klasse, 42 4e klasse, ? B. In 1937, 103 1e klasse met 21 kinderkooien, 151 2e klasse met 5 kinderkooien, 46 3e klasse, 42 4e klasse, ? B. 1945, 1.140 passagiers in één klasse, ? B.
Uitrusting: 6 EK;, voormast met 4 laadbomen á 6 ton en á 25 ton, 2 laadpalen, Walin quadrantdavids. De achterste schoorsteen is een Dummy.
Kiellegging: 29 Juli 1916.
Stapelloop: 2 Mei 1919.
Proefvaart: 27 Juli 1920.
Het schip werd vernoemd naar de Raadpensionaris van Holland Johan de Witt (1625 – 1672). In Indië had het schip de bijnaam
“Jan Poethi”. Het ontwerp was van Scheepsbouwbureau M.A.Cornelissen te Amsterdam. Op 21 Augustus 1920 vertrok het schip voor haar eerste reis naar Batavia. In 1932 werd het opgelegd en op 22 Juli werd het verhaald naar de ADM om verbouwd te worden. O.a werd er een Maiersteven in één sectie geplaatst waardoor het schip ruim 7 meter langer werd. Ook werden de zes Schotse ketels omgebouwd voor oliestook en werd de gehele machine installatie gereviseerd. Door de verbouwing en de revisie van de machines nam de snelheid toe tot 17 knopen. Ook werd de kwetsbare en onderhoudsgevoelige spiegel versiering verwijderd. De proeftocht was op 3 en 4 October 1934. Op 25 October 1933 vertrok het schip voor haar eerste reis na de verbouwing naar Batavia. Op 13 Mei 1940 wist het schip op het laatste moment nog Nederland via IJmuiden te ontsnappen om via Kaap de Goede Hoop in Indië terecht te komen. Hier ging het schip in charter van het BMWT. Tussen 24 Augustus en 28 September 1940 werd ze voor het vervoer van troepen verbouwd te Sydney en kreeg accommodatie voor ca. 3.000 troepen. Op 30 September vertrok het schip met troepen naar Suez. Tijdens de oorlogsjaren legde het schip ongeveer 220.000 zeemijlen af .Op 3 November 1945 keerde ze terug in Nederland te Rotterdam. Op 11 Februari 1946 werd het schip weer teruggegeven aan de Nederland. Op 31 Maart werd het schip vercharterd aan Frankrijk vboor het vervoer van troepen. Op 31 Maart 1946 vertrok de SS Johan de Witt van Marseille naar Saigon in Frans Indo China. Daarna was ze troepentransport- en repriantenschip van en naar Nederlandsch Indië. In September 1947 éénmalig vercharterd aan de KNSM vertrok het schip op 5 September van Amsterdam naar West Indië. OP 15 december 1948 werd het schip voor f.2.595.600,- verkocht aan de Compania Maritima del Este S.A. te Panama dat eigendom was van de Griekse Goulindras Brothers Ltd, te London. In maart 1949 werd ze herdoopt in SS Neptunia. De grote mast werd verwijderd net als beide schoorstenen die werden vervangen door één moderne schoorsteen. In 1954 opnieuw verkocht aan de Griekse Neptunia Shipping Co. S.A. (Greek Line) te Panama. Op 2 December 1957 stootte het schip lek bij aankomst te Daunt Rock, Ierland toen het op weg was van Boston naar Cobh en in zinkende toestand aan de grond gezet in Whitegate Roads. De bemanning en de 31 passagiers konden het schip veilig verlaten. Dezelfde dag nog vlot gebracht, maar opnieuw in zinkende toestand aan de grond gezet en later total loss verklaard. Het wrak werd later verkocht aan Scheepssloperij NV Levie Simons te H.I.Ambacht en later weer vlot gebracht om in Nederland gesloopt te worden. Op 7 maart 1958 arriveerde het wrak te Hoek van Holland.


M
ooi krantenknipsel over de te waterlating van het SS Johan de Witt.

 

Mooie ongebruikt Postblad van het SS Johan de Witt.

Krantenknipsel uit de Spiegel van 1933.


Leuke fotootje van een prachtig schip (10 x 7 cm)

SMN1449
Spreekt voor zich zelf.

Bezoek van de Koninklijke Familie (De Prins 23 April 1921)

Het vertrek van het SS Johan de Witt naar Indië(Het Schouwvester 23 Maart 1928)


Bericht uit de Spiegel 1932.

smn905smn906


SMN11SMN12

smn1453

Krantenknipsel

Wie zijn dit aan boord van het SS Johan de Witt in September 1923?.


Plaatje uit het boek een Reis naar Indie
Uitgave Keg’s Theehandel Zaandam

SMN211SMN212
SMN213
SMN214SMN221
SMN222SMN219SMN220
SMN217SMN218
SMN223
SMN224SMN225
SMN226SMN21
SMN22SMN215
SMN216smn1759
smn1760smn1241
smn1503smn1504
E
en kaart van soldaat 1e kl G.Wiersma MA 250406218 van 3-6-47 vanaf  het SS Johan de Witt .

 

MS Java III PFCF 18 juni 1939 – 1 augustus 1962

SMN227SMN228
MS Java III PFCF 18 juni 1939 – 1 augustus 1962.
Bouworder: 1938. Deutsche Shiffs- und Maschinenbau AG “Weser”, Bremen.
Bouwnummer: 951.
Afmetingen: 149,36 x 19,20 x 11,89 m.
Machines: Duetsche Shiffs- und Machinenbau AG “Weser”, Bremen. 2 x Mann 2tew 7 Cil. dieselmotoren op 1 as.
Verm./Snelh.: 2 x 4.000 epk. 1 Schroef, 16 kn.
Stapelloop: 31 maart 1939.
Oplevering: 8 juni 1939
Eerste reis: 26 juni 1939 Amsterdam-Java.
De doop van het schip op 31 maart 1939 werd verricht door Freule F.van Starkenborgh Stachouwer, echtgenote van de toenmalige gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië. De eerste reis van Amsterdam naar Java was op 26 juni 1939. Vanaf mei 1940 werd het schip ingezet op de Java-New York Lijn. Op 20 februari 1942 met een deel van de goudvoorraad van de Javasche Bank door Straat Sounda naar Astralië ontkomen. Op 16 februari 1945 onder commando van Kapitein A.Scheefsma werd het aan BB ter hoogte van het achterpiekschot aangevaren door de Westerly Victory beladen met explosieven. Beide schepen werden behouden. Op de MS Java III kwamen echter vier opvarenden om het leven, tw;
I.P.Boogaard: Kwartiermeester.
P.Tichelaar: Kwartiermeester.
P.C.Wagenaar: Matroos.
P.Vooys: Matroos.
In totaal legde het schip ca. 290.000 zeemijlen af in WOII. Op 26 october 1946 arriveerde het schip weer in Nederland. Op 21 December 1949 was het schip de eerste die te Amsterdam arriveerde nmet 300 ton vloeibare latex. Het is de eerste bulklading voor het nieuwe tankstation op het etablissement van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. In augustus 1962 verkocht naar Hongkong voor de sloop. Aanvang sloop 28 januari 1963.

Klik op de kaarten  en je krijgt een groter plaatje

MS Johan van Oldenbarnevelt PGJB/PFEB 26 april 1930 – 6 maart 1963

SMN57SMN58
MS Johan van Oldenbarnevelt PGJB/PFEB 26 april 1930-6 maart 1963
Bouworder: 31 maart 1928 NV Nederlandsche Scheepsbouw Mij, Amsterdam.
Bouwnummer: 194.
Bouwsom: f. 12.039.642,-
Afmetingen: 176,79 x 22.70 x 11,98/16,86m (Schottendek/Sterktedek)
Meting;19.040(b); 11.335(n); 10.955(D); 385.940 cft. (bs); 2.570(k/v); 590(DT).In 1938: 19.428(b); 11.605(n); 10.955(D); 386.150 cft. (bs); 438.350 cft. (gs); 3.430(k/v); 590(DT). In 1951: 20.488(b); 11.640(n); 10.955(D), verder als na 1938. In 1959: 20.314(b); 11.471(n); 8.562(D), verder als na 1938
Machines: 2 x Gebr. Sulzer AG, Winterthur. 2 TEW 10 Cilinder dieselmotoren.
Verm./Snelh.: 2 x 7.000 EPK. 2 Schroeven. 17 kn bij de proefvaart en 19,2 kn.
Bunkers; 2.367 DO/..
Type: Passagiersschip. HDK (schot.d), 2 x TDK en SDK (sterktedek), 5 Luikhoofden.
Accomm.;300 + 65 1e klasse. 274 + 7 2e klasse, 64 3e klasse en 60 4e klasse. Totaal 770 passagiers.
De aantallen na het +teken zijn sofa- en Pullmanbedden. In 1935 zijn op het bovenste huttendek hutten bijgebouwd, zoals bij de
MS Marnix van Sint Aldegonde  225 + 26 1e klasse, 332 2e klasse, 90 3e klasse 60 4e klasse en 344/407 B. In 19521 1.414 passagiers in één klasse. In 1959 1.210 passagiers in één klasse.
Uitrusting; 12 EK (3).
Kiellegging: 29 juni 1928.
Stapelloop: 3 augustus 1929.
Proefvaart: 26 april 1930.
Oplevering: 26 april 1930.
Op 29 april 1930 betrokken bij de opening van de Noordersluis in IJmuiden. Het schip is vernoemd naar de Staatsman en Raadpensionaris Johan van Oldenbarneveldt (of Johan van Oldenbarnevelt) 1547-1619. Politiek leider van de Nederlandse Republiekvanaf 1586 tot 1619 toen hij onthoofd werd. Het schip is ontworpen door ir H.N.Prins. Eerste reis 6 mei 1930 maar door een aanvaring met het SS Reggestroom moest het schip met schade terug keren naar Amsterdam. Na herstel vertrok het schip wederom op 9 mei 1930 voor haar eerste reis. In 1933 kreeg het schip sportdekken. Net na het uitbreken van de oorlog kwam het schip van uit Java aan in Suez. Hier werden de aan boord aanwezige NSBR’s van boord gehaald en overgebracht naar de SS Tjikandi van de Java-China-Japan Lijn dat onderweg was naar Java. In 1940 werd ze ingezet op de Java-New York lijn. Van half december 1940 tot half januari 1941 werd het schip te New York verbouwd tot troepentransportschip voor ca. 3.000 troepen. Op 29 januari vertrok ze voor haar eerste reis voor de BMWT. Half februari kwam het schip terug onder de vlag ven de SMN nadat ze op 25 november 1945 eerst nog Nederlandsche troepen had vervoerd van Southampton naar Malakka. Op 13 februari keerde het schip terug met repatrianten uit Nederlandsch Indië. Hierna ging het schip voor groot onderhoud naar de NDSM. Op 15 juni vertrok het schip voor haar eerste reis met Nederlandsch militairen naar Nederlandsch Indië. Hier werden repatrianteningescheept naar Nederland. Op 21 Februari 1950 keerde het MS Johan van Oldenbarnevelt terug uit Indonesië met 2.500 man van  de laatste eenheid van de Mariniersbrigade, het amfibisch bataljon (Amfiebat) in Nederland. Op 28 maart 1951 scheepte de familie Bolt zich in op het MS Johan van Oldenbarnevelt, en de rest leest u op de volgende site. (www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/emigreren-naar-Melbourne)  In de 2e helft van 1951 werd het schip 5 maanden lang verbouwd tot emigrantenschip bij de NDSM en de ADM. Op 9 januari 1952 werd er proefgevaren en op 23 januari 1952 vertrok ze voor haar eerste reis naar Australië met 1.144 passagiers in 2, 3 en 6 persoonshutten en 270 passagiers in dertien slaapruimten. Op 19 december 1958 vertrok ze voor haar laatste reis als emigrantenschip en werd het in 1959 bij de ADM verbouwd tot cruiseschip. De voorste schoorsteen werd 4,5 meter verlengd en de achterste met 3,5 meter. De voorste mast werd gehalveerd de andere werd verwijderd en achter de brug werd een signaalmast geplaatst. Op 18 en 19 maart 1959 werd er proef gevaren. De eerste cruise reis (Paasreis) ging naar  het eiland Wight van 28 maart tot 31 maart 1959. Op 2 april 1959 vertrek voor haar eerste wereldreis als cruiseschip. Op 29 september 1962 haar laatste vertrek uit Amsterdam als cruiseschip van de SMN. Op 3 februari 1963 vertrek van Sydney naar Genua. Op 6 maart 1963 werd het schip verkocht naar Griekenland aan Shipping Investment Corporation (Goulandris Group, Greek Line) en te Genua herdoopt in MS Lakonia en aangepast. Eerste reis op 24 april 1963 waarbij Amsterdam werd aangedaan. Op 22 december 1963 met 643 passagiers en 385 bemanningsleden op weg van Southampton naar Madeira en Las Palmas raakte het schip op 200 mijl ten noordoosten van Madeira op 35o00’NB en 15o15’WL in brand waarbij 128 opvarenden omkwamen. Het smeulende wrak werd op 24 december 1963 op sleeptouw genomen door de Noorse sleepboot Hercules met assistentie van de Nederlandse sleepboot Clyde en twee Portugese sleepboten. Men probeerde het schip naar Gibraltar te slepen. Nog 250 mijl van deze haven verwijderd begon de MS Lakonia te kapseizen waarna de sleepverbinding gekapt moest worden en ze op 35056’NB en 10o10’is gezonken.
Een roemloos einde van een prachtig schip met een grote staat van dienst.


Mooi krantenknipsel uit 1930 over de opening van de Nieuwe Groote Sluis te IJmuiden .

Haven van Tandjong Priok bij Batavia

Krantenknipsel uit de Stuwdam n0. 34, 1936.


Help Ria Visser aan verhalen van haar reis met het MS Johan van Oldenbarnevelt

smn1531
smn1532
MS Johan van Oldenbarneveld Timmerman, Leever en Cornet 1953.


G
etuigschrift van de Heer Johannes Cornet 11-September-1963.

Klik op de kaarten  en je krijgt een groter plaatje

 smn1409smn1410
Een klein fotootje van het MS Johan van Oldenbarnevelt in Juli 1957.

Prachtige kartonnen model schaal 1:250 van het MS Johan van Oldenbarnevelt/MS Marnix van Sint Aldegonde.

Luchtfoto van het MS Johan van Oldenbarnevelt in het Noordzeekanaal.

Javaanse bediende aan boord van het MS Johan van Oldenbarnevelt.
(Knipsel uit Maritiem Nederland 06-2000)

SMN455SMN456

SMN457SMN458

SMN461SMN462A
angeboden aan de Van Brederodeschool door de bemanning van het 
M.S. Johan van Oldenbarnevelt.

SMN459SMN460

SMN463SMN464

smn465smn466

smn14529
M
ooie foto van het MS Johan van Oldenbarnevelt in de haven van Amsterdam

SMN467SMN468

Klik op de kaarten  en je krijgt een groter plaatje

Mooie zilverenasbak met de beeltenis van het
MS Johan van Oldenbarnevelt.

smn471smn472

smn469smn470

smn473smn474

SMN1017SMN1018

20797

20800

Tafelvlaggetje met menu Diner d’Adieu op 7 Juni 1958.

20797

20798
T
afelvlaggetje met menu Diner d’Adieu op 24 Maart 1961.

smn1341
smn1342

Mooi telegram verstuurd v/a het MS Johan van Oldenbarnevelt

smn475smn476

smn477smn478

smn479smn480

smn481smn482

smn1305smn1306

smn485smn486

smn483smn484

SMN619smn620

smn1766smn1767

Maaltijden en Bioscoop kaartje

smn1768smn1769

Voor Elck Wat Wils

Klik op de kaarten  en je krijgt een groter plaatje

 

smn487smn488

smn589smn590

snm515smn516

smn491smn492

smn1435smn1436

SMN493smn494

smn495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smn496

smn497smn498smn501smn502smn499smn500SMN1463SMN1464

 

smn503smn504

smn505smn506

smn513smn514

smn517smn518

smn519smn520

smn521smn522

SMN59SMN60

smn523smn524

smn525smn526

smn527smn528

smn529smn530

smn531smn532

smn533smn534

smn535smn536

smn895smn896

smn1023

 

 

 

 

 

              Dekplezier tijdens de reis
smn1313smn1314

 

Prachtig Paneel in het trappenhuis van de 2e Klasse

smn1331
smn1332smn1333
smn1334


smn1335
smn1336smn1337
smn1338smn1339
smn1340smn1315smn1316

Prachtige serie van 6 kaarten van het MS Johan van Oldenbarnevelt
en het interieur.

 

 


smn1481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagelijks ziekenrapport (Bemanning)

smn1483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.v.Johan van Oldenbarnevelt
Crew Indentification Card
Port Everlades

smn1403smn1404

smn1363smn1364

smn539

smn540

Mededelingen aan Passagiers Juli 1956.

PAS1
PAS2
PAS3

 

 

 

 

 

 

PAS4

 

 

 

 

 

 

 

 

PAS5

PAS6

PAS7

PAS8

PAS9

PAS10

PAS11

PAS12

PAS13

 

 

 

 

 

 

 

smn507smn508

smn1385smn1386

smn509smn510

smn511smn512

smn873

 

 

 

 

 

smn1021

 

 

 

 

 

Klik op de kaarten  en je krijgt een groter plaatje

SMN553

smn554

smn541

smn543
smn549 smn551
smn547smn545

Paasreis van het MS Johan van Oldenbarnevelt van 28 maart 1959 tot en met 31 maart 1959 naar Cowes Engeland.

smn537smn538

SMN557smn558

smn559smn560

smn1381   smn1382

smn561smn562

smn563smn564

Verschillend van kleur de boven staande 2 kaarten.

smn565smn566

smn567smn568

smn569smn570

smn573smn574

smn571smn572

De laatste 5 boven staande kaarten zijn allemaal verschillend al zou je dat misschien niet zeggen.

smn575smn576

smn577smn578

Leuk stukje uit Maritiem Nederland van Mei 2000

smn1625smn1626
Blanco menukaart

smn579

SMN582

smn580smn580a

De 2 kaarten hebben op de achterkant een andere tekst. De een in het Nederlands de ander in het Engels.

SMN583SMN584

smn807

smn809
smn811smn813

smn815

 

 

 

 

 

smn1609smn1610
smn1611smn1612
smn1613smn1614
smn1615smn1616
smn1617smn1618
smn1619smn1620

smn1527smn1528
smn1529smn1530
Mooie wijnkaart van het M.S.Johan van Oldenbarnevelt.
(Geschonken door mvr. W.Peters)
( Klik op een plaatje)
smn1535smn1536
smn1538smn1537

smn1321smn1322

Het MS Lakonia van de Greek Line nog herkenbaar als het voormalig
MS Johan van Oldenbarnevelt van de Stoomvaart Maatschappij Nederland
smn1631smn1632
Nieuwjaarskaart December 1960

Klik op de afbeeldingen en je krijgt een grotere

 

Paasreis met het MS Johan van Oldenbarnevelt 28-03-1959 t/m 31-03-1959 door de heer en mevrouw Tieman.

 

smn1533

smn1534

SMN593ASMN593BSMN593C
SMN593DSMN593L

Klik op de afbeelding om het beter te lezen
ab
cd
e

 

smn

smn1

smn2

smn1535a
smn1535b
smn1535c
smn1535d
smn1535e
smn1535f

smn1537a
smn1537b
smn1537csmn1537d

 

smn13

smn1539a
smn1539c
smn1539d
smn1539b
smn1539e

smn1541

smn1543a
smn1543b
smn1543c

smn1544
smn1545a
smn1545b

smn1547

smn`547
smn1547asmn1547b

smn1549a
smn1549b
smn1549c

smn1551

smn1553
smn1553b
smn1553c

smn1555

smn1557

smn1559
smn1559a

smn1561

smn1563
Een monsterboekje van de heer Stephan Piso uit Baarn die van
24-07-1957 tot en met 16-09-1957 één reis als bediende heeft
gemaakt op het MS Johan van Oldenbarnevelt van de “Nederland”.

SS Jan Pieterszoon Coen PDKB/PFL/PEZP 17 juni 1915 – 14 mei 1940

SMN65SMN66
SS Jan Pieterszoon Coen PDKB/PFL/PEZP 17 juni 1915 – 14 mei 1940
Bouworder: 27-12-1912. NV Nederlandsche Scheepsbouw Mij., Amsterdam. Bouwnummer: 130
Aanbesteding: f. 3.720.423,-
Afmetingen: 143,47 x 18,39 x 11,89 m
Machines: 8x ES3 NV Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel, Amsterdam, 2x 3 Cil TE-machines.
Verm./Snelh.: 2×3.700 ipk, 2 Schroeven, 14,5 kn.
Type: Passagiersschip. 200 1e klasse, 166 2e klasse, 46 3e klasse, ? M-klasse en? B-klasse passagiers. Van 1926 tot 1938 125 1e klasse + 70 pullmanbedden en sofa’s, 166 2e klasse, 46 3e klasse, 42 4e klasse, ? M-klasse en ? B-klasse passagiers.
Kiellegging: 14 october 1913.
Stapelloop: 30 september 1914.
Oplevering: 17 juni 1915.
Het schip werd vernoemd naar Gouverneur Generaal J.P.Coen, de grondlegger van de Nederlandsche macht in Nederlandsch Indië.
Terwijl men op 30 September 1914 bezig was met de voorbereidingen voor de stapelloop, schoof de romp om 12.00 uur plotseling een decimeter vooruit. Hierdoor besloot men de stapelloop te vervroegen naar 14.00 uur ipv om 14.30 uur. Hier door kwam een teleurgestelde mevrouw Den Tex de echtgenote van één van de directeuren van de Stoomvaart Maatschappij Nederland die het schip zou dopen te laat
Op 12 Juni 1915 vertrok het nieuwe vlaggenschip van de Stoomvaart Maatschappij Nederland en op dat moment ook het grootste schip dat ooit in Nederland was gebouwd van Amsterdam naar IJmuiden voor haar proefvaart  en meerde het af in de één van de sluizen. Hier kwamen de gasten aan boord die de proefvaart mee zouden maken. Op de valreep werden zij ontvangen door Stoomvaart Maatschappij Nederland  directeur J.B.A.Jonckheer. Kapitein H.G.J.Uylkens nam op dat moment nog wat punten door met de loods en enkele van zijn officieren die op de commandobrug aanwezig waren. Tot de aanwezige gasten behoorden vier ministers, de burgemeester van Amsterdam en twee wethouders. Verder waren er een groot aantal hoge ambtenaren, belangrijke zakenrelaties en de raden van commissarissen en de directies van werf en rederij aanwezig. De ministers en de burgemeester waren vergezeld van hun dames. Nadat iedereen ingescheept was kwam het schip in beweging en verliet de sluis richting zee. Vooruit voer de sleepboot Cycloop van Zurmülen. De zee was glad deze zomerse dag. Buitengaats gekomen voor het SS Jan Pieterszoon Coen richting zuiden lans Zandvoort, Katwijk, Noordwijk en Scheveningen. Tijdens de lunch werd er een Onderzeeboot waar genomen. Men was natuurlijk bang dat het één van de gevreesde Duitse U-Boten was maar het bleek een “eigen” onderzeeër te zijn dat ’s middags het SS Jan Pieterszoon Coen boven water om 16.00 uur naar IJmuiden begeleidde.  Tijdens de proefvaart werd de vlag van de werf gestreken en de vlag van de Stoomvaart Maatschappij Nederland gehesen waar mee het schip door de rederij was overgedragen aan de rederij. Op de sluis verlieten de meeste gasten weer het schip.
Op 11 september 1915 vertrok het schip 0m 15.00 uur de hoofdstad voor haar eerste reis van Amsterdam naar Batavia nog via de Middellandse Zee en het Suez Kanaal.  Op 1 Januari 1916 vertrekt het SS Jan Pieterszoon Coen van Amsterdam naar Batavia voor haar 2e rondreis via Kaap de Goede Hoop en Kaapstad  naar Batavia waar het op 17 Februari 1916 aankomt. Op 6 Mei was het schip weer terug in de thuishaven Amsterdam. Het laatste deel van de reis door de Noordzee werd onder begeleiding van de sleepboot Roode Zee gemaakt. Door de 1e WO werd het na 2 reizen werd het schip in maart 1919 in Amsterdam opgelegd. Op 8 maart 1919 kwam het weer in de vaartOp 28 juni 1939 vertrok het schip voor haar laatste reis van Batavia naar Amsterdam waarna het op 29 juli 1939 werd opgelegd.
Op 14 mei 1940 door de Koninklijke Marine tussen de pieren als blokschip tot zinken gebracht. In de loop van 1940 werd het schip door de Duitsers  leeg gehaald van roerende goederen. Rijkswaterstaat dacht het schip te kunnen bergen maar door de najaarstormen van 1940 zakte zij steeds verder weg in het zand. In 1941 werd het achterschip over een lengte van 50 meter door bergingsbedrijf Van den Tak uit Rotterdam  verwijderd om de doorgang voor grotere schepen mogelijk te maken. Na de oorlog werd het schip met hulp van de Royal Navy met dieptebommen het wrak op te blazen en te verwijderen. Veel schroot bleef daar door achter op de bodem en om de diepte van de vaargeul op 45 voet te brengen was men in 1960 genoodzaakt om de wrakstukken met zandzuigers naar grotere diepten te laten weg zakken.


Prachtige kaart die laat zien hoe immens groot het SS Jan Pietersz Coen wel niet moest zijn.

SMN1879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mooi artikel over het SS Jan Pieterszoon Coen
Maritiem Nederland November 1996


Mooie brief geschreven aan boord van het SS Jan Pietersz Coen op 4 Juni 1931 varend in de buurt van Singapore

Prachtige folder van het D.S.S.Jan Pieterszoon Coen.

smn1509asmn1509bsmn1509csmn1509dsmn1509esmn1509fsmn1509gsmn1509hsmn1509ismn1509jsmn1509ksmn1509lsmn1509msmn1509nsmn1509osmn1509psmn1509qsmn1509rsmn1509s

Passagierslijst SS Jan Pieterszoon Coen van Batavia naar Amsterdam 6 mei 1935.

smn13429

smn1455
M
ooie krantenknipsels van een mooi schip.


Uit het boek Een Reis naar Indie
Uitgave Keg’s Theehandel Zaandam

smn13428

Mooie foto van een mooi schip

Tik op een foto voor een groter plaatje

smn1689smn1690
smn1399smn1400

 

SMN67

SMN69SMN70

SMN71SMN70

SMN73SMN70

SMN75SMN70

SMN77SMN70

SMN79SMN70

SMN81SMN70

SMN83SMN70

SMN85SMN70

SMN87SMN70

Klik op de kaarten  en je krijgt een groter plaatje
smn1519smn1520
smn1521smn1522
smn1523smn1524
smn1533

 

 

 

 

 

 

 


Prachtig tweedeklasse  passagebiljet van Amsterdam
naar Batavia op 3 September 1921.
(Geschonken door Ab Woutersen)

SMN190SMN191

SMN201SMN202

SMN203SMN204

SMN207SMN208

SMN205SMN206

SMN209SMN210

smn1451smn1452

smn871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMN13413

 

 

SS Java II PJFN/PGK 10 mei 1902 – 14 februari 1927.

SMN229SMN230
SS Java II PJFN/PGK 10 mei 1902 – 14 februari 1927.
Bouworder: 25 februari 1901 NV Nederlandsche Scheepsbouw Mij, Amsterdam
Bouwnummer  :43
Bouwsom: f. 851.310,-
Afmetingen: 112,78 x 14,78 x 9,60 m
Machines: ..x SK. NV Ned. Fabriek voor Werktuigen en Spoorwegmaterieel, Amsterdam. 3 Cil. TE-Machine.
Verm./Snelh.: 1.900 IPK. 1 Schroef. 10,5 kn.
Type: Vrachtschip Geen passagiers.
Kiellegging: 15 juli 1901
Stapelloop: 12 maart 1902
Proefvaart: 10 mei 1902
In dienst: 10 mei 1902
Op 1 4 februari 1927 verkocht naar Italië aan Società per Imprese Marittime Atlantide te Genua. Herdoopt in SS Giava. In 1929 herdoopt in SS Anfitrite. Op 11 februari 1934 op weg van Ancona naar Treghetto bij Pola gestrand en op 20 februari weer vlot getrokken en naar Pola gesleept. Hier bleek dat het schip total loss was en werd het in mei a934 voor de sloop verkocht en te Pola gesloopt.

Klik op de kaarten  en je krijgt een groter plaatje

Zoek schepen op naam

 

De vloot op alfabet

sticker500 schoon

Label

scheepvaarthuis
Het Scheepvaarthuis
eXTReMe Tracker