K

MS Karimata II PFHE 16 Juni 1953 – 1 Juli 1970.

SMN267SMN268
MS Karimata II PFHE 16 Juni 1953 – 1 Juli 1970.

Bouworder: 1950. NV Machinefabriek en Scheepswerf van P.Smit jr, Rotterdam.
Bouwnummer: 604.
Afmetingen: 152,71 x 20,40 x 12,70 m.
Machines: Werksapoor-Sulzer, Amsterdam. 2tew 12 Cil. dieselmotor.
Verm./Snelh.: 9.500 epk. 1 Schroef. 16,5 kn.
Type: Vrachtschip met passagiersaccommodatie.
Kiellegging: 15 Augustus 1952.
Stapelloop: 29 November 1952.
Oplevering: 16 Juni 1953.
Eerste reis: 11 Juli 1953 van Amsterdam naar Indonesië.
Op 11 October 1953 ca 50 mijl ten noosten van Minikoi machine explosie met gevolg zware schade. Aankomst Colombo gesleept door Sleepboot Oostzee op 17 October 1953. In December 1963 overgedragen aan de NV Nedlloyd lijnen, Rotterdam. Op 22 April 1969 ernstige brand aan boord die door de bemanning kon worden geblust. Op 1 Juli 1970 over naar de Koninklijke Nedlloyd NV, Rotterdam. Op 4 Februari 1972 naar Ocean Tramping Co. LTD, Mogadishu Somalië en herdoopt in MV Sinyeh.   In 1972  door verkocht ook naar Somalië aan Nan Yang Shipping Co., Mogadishu, Somalië.  Op 27 December 1975 in brand en aan de grond gezet bij Latakia. Ter plekke gesloopt in 1977.
  
Sleutel Sloependek 2E Mach.

Opdracht bonnetje voor het uitvoeren van reparatie’s en onderhoud.

  

Brand aan boord. Op 22 april 1969 ernstige brand aan boord die door de bemanning kon worden geblust.

  

Klik op de kaarten  en je krijgt een groter plaatje.


Mooie aanbevelingsbrief met een stempel van het MS Karimata.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is smn799-1024x706.jpg

SS Koningin Emma II PHMF/P. 27 november 1913- 22 september 1915.

SMN363SMN364
SS Koningin Emma II PHMF/P 27 november 1913- 22 september 1915.
Bouworder: 13 november 1911. Mij. voor Scheeps- en Werktuigbouw “Fijenoord”, Rotterdam.
Bouwnummer: 254.
Aanbesteding: f. 2.814.000,-.
Afmetingen: 146,30 x 17,37 x 11,56 m.
Machines: 3xDS6 + 2xES3, Establissement “Fijenoord”, Rotterdam. 2 x 4 Cil.QE-machines.
Verm./Snelh.: 2×3.350 ipk, 2 Schroeven. 15,4 kn.
Type: Passagiersschip.
Kiellegging: 22 october 1912.
Stapelloop: 2 juli 1913.
Opgeleverd: 27 november 1913.
Eerste reis: 6 december 1913.
Vernoemd naar Koningin Regentes Emma. Scheepsbouwbureau M.A.Cornelissen te Amsterdam tekende het schip.
Op 22 september 1915 op de terug reis van Batavia naar Amsterdam, onder gezag van Kapitein M.C.Braat voor de zuidkust van Engeland met het voorschip op een mijn gelopen op 1,5 zeemijl van het Lichtschip Sunk. De kleine Duitse onderzeeboot-mijnenlegger UC17 had de mijn gelegd. Twee Britse torpedojagers, een aantal mijnvegers en de SS Batavier schoten direct te hulp  Men wilde het schip op de Lower Rough Bank aan de grond zetten. Echter tijdens de sleepreis bego9n het voorschip in eens water te maken waar door men het schip op Treshole zette . Nadat de alle passagiers en bemanningsleden en alle mail aan boord van de SS Batavier IV waren gegaan zonk het schip om 20.00 uur over bakboord weg en ging verloren. De opvarenden en de mail werden later overgenomen door het SS Kambangan.
 
Prachtige overzichtsfoto van de haven van Sabang met het SS Koningin Emma. (uit de Prins van 19 Januari 1924.)
  

smn1447  

smn1415

smn1487
Krantenbericht uit 1915.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is smn2082-2-1024x798.jpg
Bericht uit Het Leven 28 September 1915.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is smn833-1-898x1024.jpg

Interview met de heer Oldendorp over de ondergang van het SS Koningin Emma met
Het Alg. Handelsblad. Dit interview stond in “Het SMN Nieuws”  van September 1955.

SS Koningin der Nederlanden PHMB/PFV 22 juli 1911 – 15 september 1932.

SMN13SMN14
SS Koningin der Nederlanden PHMB/PFV 22 juli 1911 – 15 september 1932.
Bouworder: 1909 NV Nederlandsche Scheepsbouw Mij., Amsterdam.
Bouwnummer: 108.
Aanbesteding: f. 2.234.387,-.
Afmetingen: 138,69 x 16,76 x 11,35 m.
Machines: 3 x DS6 + 2 ES3, NV Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel, Amsterdam. 2 x 4 cil. QE- machines.
Verm./Snelh.:  2 x 3.400 ipk, 2 schroeven, 14,25 kn.
Type: Passagiersschip.
Kiellegging: 1 juli 1910.
Stapelloop: 15 maart 1911.
Eerste reis: 22 juli 1911.
Het schip werd vernoemd naar Koningin Wilhelmina. Van 1917 tot 21 maart 1918 voer het schip op de Java-Pacific Mailservice (San Francisco- Honolulu- Yokohama-Nagasaki- Hongkong, Singapore naar Batavia en vica versa. Ook werd op de Noordkust van Java Semarang en Soerabaja aangedaan) Op 21 maart 1918 in beslag genomen te San Francisco en onder Amerikaanse vlag gekomen.
Op 7 november 1919 terug naar de SMN waarna het schip in Amsterdam werd hersteld. In 1921 reisde de bekende kunstschilder Isaac Israëls met SS Koningin der Nederlanden naar Indië. In 1921 reisde Israëls naar Nederlands-Indië. Hij verbleef voornamelijk op Java, en wel in Batavia, Buitenzorg, Yogjakarta en Solo waar hij enige tijd aan het hof van de Mangkoenegara verbleef, geïntroduceerd door de danser Raden Mas Yojana, die hij in Nederland had ontmoet. Ook bezocht hij Bali samen met de familie Veth. In 1924 werd het achterdek overdekt. Het schip werd op 2 October 1930 werd ze aan de KNSM in Amsterdam te koop aangeboden. Die wilde het schip onder de naam SS San Salvador gaan exploiteren maar de koop ging na inspectie niet door. Op 15 februari 1932 voor de sloop verkocht aan Frank Rijsdijk’s Industrieële  Ondernemingen NV, H.I.-Ambacht.

  

Mooie briefkaart uit 1921 verzonden uit Genova (Genua).

SMN277SMN278

SMN279SMN280

SMN281SMN282
smn1385a

 

 

 

 

Klik op de kaarten  en je krijgt een groter plaatje.
Leuke brief geschreven vanaf het SS Koningin Der Nederland op 10 December 1922 van Wim aan Kiki in Den Haag.

 

 

 

SS Koning Willem III PHNK 25 november 1900 – 8 juni 1914.

SMN291SMN292
SS Koning Willem III PHNK 25 november 1900 – 8 juni 1914.
Bouworder: 22 april 1898. NV Koninklijke Mij “De Schelde”, Vlissingen.
Bouwnummer: 91.
Aanbesteding: f. 1.443.000,-
Afmetingen: 12,10 x 13,87 x 9,07 m.
Machines: 3xDS6, NV Koninklijke Mij. “De Schelde”’Vlissingen. 4 Cil. QE-Machine.
Verm./Snelh.: 3.700 ipk. 1 Schroef. 14,5 kn.
Type: Passagiersschip.
Kiellegging: 22 september 1899.
Stapelloop: 25 augustus 1900.
Oplevering: 25 november 1900.
Eerste reis: 8 december 1900.
Het schip werd vernoemd naar Koning Willem III (1849 – 1890) Het was het laatste passagierschip zonder dubbele bodem bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland. In april of op 8 juni 1914 verkocht naar Italië aan SIMAR Italiana di Servizi Marittimmi, Levant Lin, Venetië en herdoopt in SS Atene (4.620 b; 2.85 n). Een eerdere verkoop aan de Compagnie de Navigation Paquet te Marseille in november 1913 mislukte. Bij het uitbreken van de WO I op 1 augustus  1914 lag het schip in een Roemeense haven en raakte aldus opgesloten in de Zwarte Zee. Op 29 juni 1916 door de Roemeense autoriteiten aan de Russische regering overgedragen, met toestemming van de Italianen. Verbouwd tot hospitaalschip voor de Keizerlijke Russische Marine en op 9 augustus 1916 in dienst gesteld als N0.111. Viel in Odessa inhanden van Oostenrijks – Hongarije en kwam op 3 september 1918 in dienst als troepentransportschip. Vervoerde na de WO I waarschijnlijk troepen voor de geallieerden van Zwarte Zeehavens naar Istanbul. In maart 1919 in Sulina (Roemenië), van daar versleept naar de Middellandse Zee, maar strandde bij Karaburun op 45 km NW van Istanbul. Werd later vlot getrokken en bleef tot 1924 opgelegd in Istanbul, vervolgens voor de sloop verkocht naar Genua. Op deze laatste reis naar Genua strandde het schip op het eiland Skyros ten oosten van Athene en ging verloren.

smn1443  smn1444

SMN293SMN294

Klik op de kaarten  en je krijgt een groter plaatje.

SS Koning Willem II PHNJ 30 april 1900 – 6 september 1912.

SMN289SMN290
SS Koning Willem II PHNJ 30 april 1900 – 6 september 1912.
Bouworder: November 1889. Mij. Voor Scheeps- en Wektuigbouw “Fijenoord”, Rotterdam.
Bouworder: 176.
Aanbesteding: f. 1.431.000,-
Afmetingen: 120,10 x 13,72 x 9,07 m.
Machines: 3x DS6, Etablissement “Fijenoord”, Rotterdam. 4 Cil. QE-machine.
Verm./Snelh.: 3.700 ipk. 1 Schroef. 14,5 kn.
Type: Passagiersschip.
Stapelloop: 11 januari 1900.
Opgeleverd: eind april of begin mei 1900.
Eerste reis: 12 mei 1900.
Het schip werd vernoemd naar Koning Willem II (1840 – 1849). Op 6 september verkocht naar Frankrijk aan de Compagnie de Navigation Marocaine et Armënienne te Marseille en herdoopt in SS Doukkala  4.412(b); 2.750 (n); met passagiersaccommodatie 88 1e klasse, 74 2e klasse, 64 3e klasse en later 88 1e klasse, 41 2e klasse en 30 3e klasse passagiers. In 1920 verkocht aan de Navigation Paquet, Marseille. Medio 1934 opgelegd te Marseille en in juli 1935 verkocht voor de sloop naar Italië en gesloopt te Genua.

Klik op de kaarten  en je krijgt een groter plaatje.

Een krantenbericht over de  schandalige behandeling van Nederlandse krijgsgevangen uit de Boeren Oorlog aan boord van het SS Koning Willem II.

  
De SS Koning WillemII na de verkoop in 1912 als SS Doukkala.

SS Koning Willem I PHNG 12 November 1898 – 31 October 1913.

SMN287SMN288
SS Koning Willem I PHNG 12 november 1898 – 31 october 1913.
Bouworder: 
14 maart 1895. NV Koninklijke Mij “De Schelde”, Vlissingen.
Bouwnummer: 84.
Aanbesteding: f.1.154.000,-.
Afmetingen: 117,66 x 13,72 x 8,86 m.
Machines: 4xDS4, NV Koninklijke Mij. ”De Schelde”, Vlissingen. 4 Cil. QE-machine.
Verm./Snelh.: 3.600 ipk. 1 Schroef. 13,5 kn.
Type: Passagiersschip.
Kiellegging: 18 mei 1895.
Stapelloop: 11 april 1896.
Opgeleverd: 13 juli 1896.
Eerste reis: 22 augustus 1896.
Het schip werd vernoemd naar Koning Willem I (1815 – 1840) Op 29 december 1911 verkocht naar Frankrijk aan de Compagnie de Navigation Marocaine et Arménienne te Marseille en herdoopt in SS Abda. Aangepast tot 4.331 (b); 2.704 (n); passagiersaccommodatie 92 1e klasse, 74 2e klasse, 64 3e klasse. In 1920 verkocht aan Compagnie de Navigation Paquet te Marseille. In augustus 1931 verkocht voor de sloop aan La Seyne te Marseille.

Klik op de kaarten  en je krijgt een groter plaatje.

SS Koningin Regentes PHMQ 1 Mei 1894 – 5 September 1911.

SMN283SMN284
SS Koningin Regentes PHMQ 1 Mei 1894 – 5 September 1911.
Bouworder:
1889. Caird & Co.,Ltd., Greenock
Bouwnummer: 259.
Aanbesteding: f.1.056.000,-.
Afmetingen: 109,73 x 13,11 x 8,86 m.
Machines: 2xDS6, Caird & C0. Ltd, Greenock. 3 Cil. TE Machine.
Verm./Snelh.: 2.500 ipk. 1 Schroef. 12,5 kn.
Type: Mailschip.
Stapelloop: 19 juli 1890.
Opgeleverd: Augustus 1890
Eerste reis: 27 september 1890.
Vernoemd naar Koningin Emma de Regentes voor Prinses Wilhelmina. De 2e mast werd later verwijderd en de 3e mast achter ruim ruim III Vanaf 1910 werd het schip gebruikt als vrachtschip. Op 5 September 1911 werd het schip verkocht naar India aan Arab Steamers te Bombay. Het schip werd verbouwd  en herdoopt in SS Koweit. In 1922 werd ze verkocht naar Bombay & Persia Steam Navigation Co. Ltd te Bombay. In 1923 kreeg ze alweer een andere eigenaar G. Panelli te Bombay en in 1924 aan V. Schemeil & Co. te Alexandrië. Niet veel later in 1924 veranderde zij nog een van eigenaar de Egytian Maritime Enterprise Co. te Alexandriëen. In 1925 veranderde het schip voor het laatst van eigenaar en werd verkocht naar Italië waar het vervolgens werd gesloopt.

SMN285SMN286

 

Zoek schepen op naam

 

De vloot op alfabet

sticker500 schoon

Label

scheepvaarthuis
Het Scheepvaarthuis
eXTReMe Tracker